Bouwbegeleiding van A tot Z met oog voor uw budget

Bouwmanagement voor uw project?

Bouwbegeleiding is een ruim begrip. Bij Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving uit Wormerveer vullen we die ruimte in met een aantal diensten. Heeft u een onafhankelijke blik nodig op het bouwbudget, of een bouwkundig specialist die voor u constructieberekeningen maakt ten behoeve van de vergunningsaanvraag? Wij bieden bouwbegeleiding van A tot Z, maar u bepaalt welke expertise u op welk moment van ons nodig heeft.

Berekend te werk gaan

Voor de realisatie van elk nieuwbouw- en renovatieproject is een goede planning erg belangrijk. Hierbij is het van belang om inzichtelijk te hebben aan welke eisen er moet worden voldaan, voordat de daadwerkelijke bouw van het project van start kan gaan. De voorbereiding van een bouwproject is dus minstens zo belangrijk als de uitvoering. Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving begeleidt u in deze voorbereidende fase:

  • Wij voeren het haalbaarheidsonderzoek uit
  • Wij maken het ontwerp en de constructieberekening
  • Wij vragen de vergunningen aan
  • Wij regelen de ontheffingen
  • Wij geven bouwtechnisch advies

Meer informatie over onze bouwbegeleiding in de voorbereidende fase van uw project?

Neem contact op

Bouwkostenmanagement

Bij een nieuwbouwproject of renovatie kunnen de kosten aardig oplopen. Om te voorkomen dat u buiten uw budget treedt verzorgt Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving het financieel beheer. Daarbij kunt u denken aan ramingen van stichtingskosten, het opstellen van de totale begroting en de aanbesteding. Tijdens de bouw kunt u ons ook inschakelen voor toezicht en directievoering.

Meer over Beijaard
  • Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving Wormerveer bouwbegeleiding vormgeving bouwtekeningen wormerveer

Grote en kleine bouwprojecten

Een kleinschalige verbouwing, een groot woningbouwproject of utilitair bouwproject. Geen project is te groot of te klein voor Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving. Schakel ons in op ieder gewenst moment van de bouwfase: bij de initiatieffase, de voorbereiding of de uitvoering.

Bekijk wie u voorgingen